صنايع روشنایی پارک کالا تولید کننده انواع چراغ پارکی و باغی

لیست قیمت چراغ سر دری

mix@-simamix@-sima
258 بازدید

چراغ سر دری هر چند از نظر تکنولوژی ساخت و شکل ظاهری به چراغ های پارکی شبیه است. اما بخاطر اینکه بر روی سر در خانه، ساختمان، ویلا و منازل نصب می شود به چراغ سر دری گفته می شود. برای خرید خوب بهتر از همیشه لیست قیمت اجناس رو داشته باشید. تا تا با سنجش کامل ویژگی ها و مشخصات بتوانید خرید کنید.

تیانا بزرگترین مرکز خرید چراغ پارکی لیست قیمت انواغ چراغ سر دری را آماده کرده است.چرا که چراغ های سر دری بر اساس سایز، جنس، مدل دارای قیمت متفاوت هستند.

 لیست قیمت چراغ سر دری و اطلاعات کامل صنایع روشنایی  تیانا
مدل سایز ابعاد جنس رنگ لامپ شعاع نوردهی قیمت
آناهیتا بزرگ 64 *30* 30 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18الی 25 وات 5الی 3 تماس بگیرید
کوچک   58 *23* 23 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 18وات 2 الی 3 تماس بگیرید
برسام ——— 42 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 18وات 2 الی 3 تماس بگیرید
درسا بزرگ 53 *25* 25 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  45 *21* 21 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 9 الی 12وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
درنا بزرگ 45 *22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 9 الی 12وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
روشا بزرگ 57 *27* 27 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 18الی 20 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  48 *21* 21 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 9 الی 12وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
کیهان ———  47 *23* 23 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 20وات 2 الی 3 تماس بگیرید
شهاب کوچک  50 *16* 16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 18وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
ساینا بزرگ 55 *28* 28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 20الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک  39 *16* 16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 2 الی 5/1 تماس بگیرید
مایا ———  58 *24* 24 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 20وات 2 الی 3 تماس بگیرید
مهرسا ———  49 *15* 15 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 2 الی 3 تماس بگیرید
اطلس بزرگ 58*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 30وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 47*21*21 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات بزودی تماس بگیرید
کوچک بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
 

ماهرخ

 

بزرگ 66*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 30وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 57*34*34 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15 وات بزودی تماس بگیرید
کوچک 50*18*18 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12 وات بزودی تماس بگیرید
ریتا

 

بزرگ 2ایکس 75*34*34 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 50 وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 57*22*22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15 وات 2 الی 3 تماس بگیرید
کوچک 51*20*20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12 وات 1 الی 2 تماس بگیرید
اروند بزرگ 43 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12الی 15 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک   40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید
اروند بزرگ 43 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12الی 15 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک   40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید
آبتین

 

2 ایکس بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 60 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
بزرگ بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
متوسط   بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
کوچک 49 *16* 16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

 

تیتان

 

بزرگ 2ایکس 68*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 18 الی 50وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
کوچک 47*16*16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12 وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

النا

 

بزرگ 65 *20* 20 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 25الی 15 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک   54 *15* 15 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15 الی 12 وات 1 الی 2 تماس بگیرید
آکام

 

بزرگ بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
متوسط 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک بزودی آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای بزودی بزودی تماس بگیرید
سیمین بزرگ 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
بزودی 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
بزودی 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
روژان

 

بزرگ 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
بزودی 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
بزودی 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

دینا

 

بزرگ 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

 

هرمس

 

بزرگ 73*32*32 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 30وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 51*23*23 آلومینیوم مشکی-سفید -برنزی-مسی نقره ای 12الی 18 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 45*16*16 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

نارون

 

بزودی 52 *27 * 27 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 46* 22* 22 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
بزودی 40 *17* 17 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 8 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

ماهک

2 ایکس 87 *38 * 38 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 60 الی 15وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 52* 23* 23 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 15الی 12 وات 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 44 *18* 18 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 12 الی 10وات 1 الی 2 تماس بگیرید
 

 

 

کیوان

بزرگ 65*28*28 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 18 الی 50وات 3الی5 تماس بگیرید
متوسط 53*23*23 آلومینیوم مشکی-سفید-برنزی-مسی نقره ای 12الی 18 2الی 3 تماس بگیرید
کوچک 49*19*19 آلومینیوم مشکی-سفید برنزی-مسی نقره ای 10 الی 12وات 1 الی 2 تماس بگیرید

دسته بندی قیمت چراغ پارکی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به بالا

درباره پارک کالا

پارک کالا یکی از بزرگترین تولید کنندگان چراغ های پارکی قابل استفاده در فضای سبز، حیاط خانه ، ویلا، فضای شرکت، ادارات و .. با بیش از 10 سال تجربه در ایران به شمار می آید. شما مشتریان عزیز می توانید انواع چراغ پارکی، سر دری، چمنی، حلزونی، آویز و چراغ دیواری و.. را بررسی و خرید کنید.

تماس با پارک کالا

  • 09122876943  _02133987020
  • 02133987020 _02133987040
  • 02133944805 _02133944957
  •  info.tyana@gmail.com
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
Open chat
1
دریافت پشتیبانی در واتس اپ
سلام !
تماس با ما